DIGNVS

dignus
Hasło
dīgnus -a -um
Definicja
godny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
291
Polish