DIGNITAS

dignitas
Hasło
dīgnitās -ātis f.
Definicja
godność, honor, urząd
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
956
Polish