DIFFICILIS

difficilis
Hasło
difficilis -e
Definicja
trudny
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
861
Polish