DIFFERO

differo
Hasło
differō differre distulī dīlātum
Definicja
rozpraszać; rozgłaszać; różnić się; odkładać
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Robienie
Frekwencja
880
Polish