DIES

dies
Hasło
diēs diēī m./f.
Definicja
dzień
Część Mowy
Rzeczownik: 5 deklinacja
Grupa Semantyczna
Jednostki czasu
Frekwencja
54
Polish