DICO_2

dico
Hasło
dīcō dīcere dīxī dictum
Definicja
mówić; causam dīcere, bronić kogoś w sądzie; diem dīcere, wyznaczać dzień
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
33
Polish