DEXTER/DEXTERA

dexter
Hasło
dexter -tra -trum
Definicja
prawy; dextera -ae f.: prawa ręka
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
260
Polish