DESVM_1

desum
Hasło
dēsum -esse -fuī
Definicja
brakować
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Interesy/pieniądze
Frekwencja
463
Polish