DESINO

desino
Hasło
dēsinō -sinere -siī -situm
Definicja
przestawać, zostawiać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
624
Polish