DESERO_2

desero
Hasło
dēserō -ere dēseruī dēsertum
Definicja
pozostawiać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
544
Polish