DESCENDO

descendo
Hasło
dēscendō -scendere -scendī -scēnsum
Definicja
schodzić
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
802
Polish