DENIQVE

denique
Hasło
dēnique
Definicja
w końcu
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
796
Polish