DEFICIO

deficio
Hasło
deficiō -ficere -fēcī -fectum
Definicja
brakować; opuszczać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
676
Polish