DEFERO

defero
Hasło
dēferō -ferre -tulī -lātum
Definicja
odprowadzać; donosić
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
805
Polish