DEFENDO

defendo
Hasło
dēfendō -fendere -fendī -fēnsum
Definicja
bronić, strzec
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
653
Polish