DEDVCO

deduco
Hasło
dēdūcō -dūcere -dūxī -ductum
Definicja
odprowadzać; zabierać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
661
Polish