DECVS

decus
Hasło
decus decoris n.
Definicja
piękno, ozdoba
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
548
Polish