DECET

decet
Hasło
decet decēre decuīt
Definicja
przystoi, wypada (+ acc. + infin.)
Część Mowy
Czasownik: bezosobowy
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
718
Polish