DECERNO

decerno
Hasło
dēcernō -cernere -crēvī -crētum
Definicja
decydować, postanawiać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
800
Polish