DECEM

decem
Hasło
decem
Definicja
dziesięć
Część Mowy
Liczebnik
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
914
Polish