DEBEO

debeo
Hasło
dēbeō dēbēre dēbuī dēbitum
Definicja
być dłużnym, musieć
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Interesy/pieniądze
Frekwencja
155
Polish