CVRSVS

cursus
Hasło
cursus -ūs m.
Definicja
bieg, jazda, droga
Część Mowy
Rzeczownik: 4 deklinacja
Grupa Semantyczna
Sport
Frekwencja
351
Polish