CVRRVS

currus
Hasło
currus -ūs m.
Definicja
wóz
Część Mowy
Rzeczownik: 4 deklinacja
Grupa Semantyczna
Sport
Frekwencja
491
Polish