CVRRO

curro
Hasło
currō currere cucurrī cursum
Definicja
biec
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Sport
Frekwencja
562
Polish