CVPIO

cupio
Hasło
cupiō -ere -īvī -ītum
Definicja
chcieć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Miłość
Frekwencja
441
Polish