CVPIDO

cupido
Hasło
cupīdō -inis f.
Definicja
chęć, żądza
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miłość
Frekwencja
906
Polish