CVNCTVS

cunctus
Hasło
cūnctus -a -um
Definicja
razem, wszyscy
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
292
Polish