CRIMEN

crimen
Hasło
crīmen -inis n.
Definicja
oskarżenie, zbrodnia
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
475
Polish