CRESCO

cresco
Hasło
crēscō crēscere crēvī crētum
Definicja
rosnąć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Zwierzęta i rośliny
Frekwencja
609
Polish