CREDO

credo
Hasło
crēdō crēdere crēdidī crēditum
Definicja
wierzyć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
109
Polish