CORPVS

corpus
Hasło
corpus corporis n.
Definicja
ciało
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Ciało
Frekwencja
75
Polish