CORNV

cornu
Hasło
cornu -ūs n.
Definicja
róg
Część Mowy
Rzeczownik: 4 deklinacja
Grupa Semantyczna
Zwierzęta i rośliny
Frekwencja
591
Polish