COPIA

copia
Hasło
cōpia -ae f.
Definicja
obfitość; (pl.) wojsko
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
331
Polish