CONVERTO

converto
Hasło
convertō -vertere -vertī -versum
Definicja
obracać; obracać się
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
834
Polish