CONVENIO

convenio
Hasło
conveniō -venīre -vēnī -ventum
Definicja
spotykać się; zgadzać się
Część Mowy
Czasownik: 4 koniugacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
698
Polish