CONTINGO_1

contingo
Hasło
contingō -tingere -tigī -tactum
Definicja
dotykać; graniczyć; wydarzać się
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
494
Polish