CONTEMNO

contemno
Hasło
contemnō -temnere -tempsī -temptum
Definicja
gardzić
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
615
Polish