CONSVMO

consumo
Hasło
cōnsūmō -sūmere -sūmpsī -sūmptum
Definicja
zużywać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
869
Polish