CONSVLO

consulo
Hasło
cōnsulō -sulere -suluī -sultum
Definicja
planować (+ acc.); troszczyć się o kogoś (+dat)
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
757
Polish