CONSVL

consul
Hasło
cōnsul -ulis m.
Definicja
konsul
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
321
Polish