CONSVETVDO

consuetudo
Hasło
cōnsuētūdo -inis f.
Definicja
zwyczaj
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
954
Polish