CONSISTO

consisto
Hasło
cōnsistō -sistere -stitī
Definicja
stanąć; zależeć od czegoś
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
780
Polish