CONSILIVM

consilium
Hasło
cōnsilium -ī n.
Definicja
plan; porada, rada
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
217
Polish