CONSEQVOR

consequor
Hasło
cōnsequor -sequī -secūtus sum
Definicja
następować, naśladować, osiągać
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
917
Polish