CONFITEOR

confiteor
Hasło
cōnfiteor cōnfitērī cōnfessus sum
Definicja
przyznać się; wyznawać; ujawniać
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
972
Polish