CONFICIO

conficio
Hasło
cōnficiō -ficere -fēcī -fectum
Definicja
wykonać; zniszczyć, zabić
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
894
Polish