CONFERO

confero
Hasło
cōnferō cōnferre contulī collātum
Definicja
zbierać
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
645
Polish