CONDO

condo
Hasło
condō -dere -didī -ditum
Definicja
budować; chować
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
540
Polish