CONDICIO

condicio
Hasło
condīciō -ōnis f.
Definicja
układ, warunek
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Interesy/pieniądze
Frekwencja
920
Polish