CONCEDO_1

concedo
Hasło
concēdō -cēdere -cessī -cessum
Definicja
wycofywać się
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
663
Polish